Bổ sung kỹ năng đàm phán kinh doanh cùng lớp học MBA

0
177

Cuối tuần qua, học viên lớp MBA đã có những giờ bổ sung thêm được nhiều kiến thức và kỹ năng chuyên ngành quan trọng. Học phần Kỹ năng đàm phán kinh doanh được hướng dẫn bởi Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hồng. Buổi học diễn ra trong không khí sôi nổi, nhiệt tình.

Học kỹ năng đàm phán kinh doanh cùng lớp MBA
                         Học kỹ năng đàm phán kinh doanh cùng lớp MBA

Nội dung học phần

Học viên sẽ được tìm hiểu chi tiết 6 chuyên đề chính của học phần kỹ năng đàm phán kinh doanh, cụ thể:

Chuyên đề 1: Đặc điểm của đàm phán kinh doanh

 • Sự cần thiết và khái niệm đàm phán kinh doanh
 • Đặc điểm của đàm phán kinh doanh

Chuyên đề 2: Các yếu tố trong đàm phán kinh doanh

 • Bối cảnh đàm phán
 • Thời gian dành cho đàm phán
 • Quyền lực trong đàm phán

Chuyên đề 3: Các phong cách đàm phán kinh doanh

 • Các hình thức đàm phán kinh doanh
 • Phong cách đàm phán kinh doanh
Nội dung học phần chi tiết, rõ ràng
                                 Nội dung học phần chi tiết, rõ ràng

Chuyên đề 4: Các phương pháp đàm phán kinh doanh

 • Đàm phán quan điện thoại, điện tử tin học
 • Đàm phán trực tiếp

Chuyên đề 5: Chiến lược đàm phán kinh doanh

 • Các chiến lược hay được sử dụng
 • Sử dụng linh hoạt chiến thuật trong đàm phán trực tiếp

Chuyên đề 6: Nội dung đàm phán kinh doanh

 • Tên và chủng loại hàng hóa giao dịch mua bán
 • Giao dịch về chất lượng hàng hóa mua hàng
 • Giao dịch về số lượng hàng hóa bán hàng
 • Bao bì
 • Giao dịch về giá cả hàng hóa
 • Giao dịch về thời hạn và địa điểm giao hàng
 • Thanh toán và kết thúc giao dịch
Học viên học tập trên tinh thần hứng khởi
                              Học viên học tập trên tinh thần hứng khởi

Với nội dung học phần như vậy, giảng viên luôn đưa kèm các bài tập thảo luận để tăng tính tương tác giữa các học viên.