Chứng từ kế toán lưu trữ bao nhiêu năm?

0
1562

Có lẽ đây là câu hỏi mà không phải bạn sinh viên kế toán hay người mới vào nghề kế toán có thể trả lời được đầy đủ và chính xác nhất cho bạn. Bởi dựa theo nội dung đã được quy định rõ ràng tại Điều 40 của Bộ Luật kế toán thì hiện nay, việc lưu trữ chứng từ kế toán được chia làm nhiều trường hợp khác nhau.

Chứng từ kế toán lưu trữ bao nhiêu năm?
                                    Chứng từ kế toán lưu trữ bao nhiêu năm?

Dựa theo từng tài liệu sẽ có quy định khác nhau, và chứng từ kế toán khi được lưu trữ bản gốc đều cần phải lưu trữ trong khoảng thời gian là 12 tháng, và thời hạn này thì các bạn cần tính từ thời điểm kết thúc công việc kế toán hoặc kết thúc kỳ kế toán năm.

Dưới đây là mức thời gian tối thiểu mà doanh nghiệp cần phải lưu trữ theo đúng với Điều 40 của Bộ luật kế toán mà các bạn cần biết.

#1. Chứng từ phải lưu trữ tối thiểu 5 năm

Là cá tài liệu kế toán các nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp nhưng lại không được kế toán viên sử dụng trực tiếp để ghi vào sổ kế toán cũng như báo cáo tài chính. Tuy nhiên lại thường xuyên dùng trong công tác quản lý và điều hành của đơn vị kế toán trong doanh nghiệp.

#2. Chứng từ kế toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm

Mặt khác, để trả lời được câu hỏi cho các chứng từ kế toán lưu trữ bao nhiêu năm thì đây chính là câu trả lời thứ hai dành cho bạn. Trên thực tế thì nhóm lưu trữ tối thiểu 4 năm này được chia thành 2 nhóm.

Sổ kế toán
                                                       Sổ kế toán

Chứng từ kế toán được các kế toán viên sử dụng trực tiếp để ghi vào để ghi vào số kế toán cũng như lập báo cáo tài chính, các báo cáo tài chính tháng/quý/năm, các bảng kê, các sổ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết, báo cáo quyết toán, sổ kế toán tổng hợp, biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ hoặc các tài liệu, văn bản khác được sử dụng hoặc liên quan đến ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính của kế toán viên.

Tài liệu kế toán được sử dụng liên quan đến báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, thanh lý tài sản cố định,… hoặc những tài liệu kế toán được sử dụng liên quan đến thành lập, sáng lập, chia/tách hoặc chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán.

Hồ sơ kiểm toán của cơ quan kiểm toán nhà nước

Tóm lại, các tài liệu chứng từ kế toán kể trên sẽ được doanh nghiệp lưu trữ tối thiểu 5 năm theo đúng với quy định của Luật kế toán tính từ khi kế thúc kỳ kế toán năm.

#3. Chứng từ kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn

Chứng từ kế toán tối thiểu từ 10 năm trở lên
                              Chứng từ kế toán tối thiểu từ 10 năm trở lên

Và đây chính là cầu trả lời thứ ba dành cho bạn, đối với phần nội dung này thì bao gồm:

Tài liệu kế toán có ý nghĩa quan trọng về kinh tế. Hay nói một cách đơn giản thì nó là chứng từ kế toán có tính sử liệu.

Báo cáo tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước năm. Lưu ý tài liệu kế toán tài chính này sẽ lưu trữ vĩnh viễn khi đã được Quốc hội phê phẩm.

Hồ sơ, báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự án thuộc nhóm A.

Về mặt lý thuyết thì những tài liệu kế toán kể trên đều cần phải lưu trữ mãi mãi, dựa vào thông tin người đại diện theo đúng với Luật kế toán của đơn vị kế toán hoặc địa phương quyết định dựa theo những nền tảng xác định tính chất sử dụng cũng như sự quan trọng kinh tế. Thực tế thì, thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán tối thiếu từ 10 năm trở lên.