Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2018

0
1059

Năm 2018, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG với 1030 chỉ tiêu tuyển sinh cho 7 ngành đào tạo đại học và 3 phương thức tuyển sinh. Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Kinh tế chính thức năm 2018.

Xem chi tiết dưới đây:
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội – 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; C04; D01 22,35
2 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; C04; D01 21,7
3 7310106 Kinh tế quốc tế A01; D01; D09; D10 27,05
4 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D01; D09; D10 26,55
5 7340101QT Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy – Hoa Kỳ cấp bằng) A01; D01; D07; D08 22,85
6 7340201 Tài chính – Ngân hàng A01; D01; D09; D10 25,58
7 7340301 Kế toán A01; D01; D09; D10 25,45