Giám đốc tài chính phân tích báo cáo tài chính bằng mấy bước?

0
732

Phân tích báo cáo tài chính chính xác, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng đối với bất kỳ giám đốc tài chính hay chuyên gia tài chính nào. Vậy để phân tích báo cáo tài chính cho doanh nghiệp các CFO thực hiện bằng mấy bước?

Các bước phân tích báo cáo tài chính của CFO
                           Các bước phân tích báo cáo tài chính của CFO

Kỹ năng phân tích báo cáo tài chính đòi hỏi người phân tích phải nắm rõ 3 lĩnh vực:

  • Cơ cấu báo cáo tài chính
  • Các đặc điểm kinh tế ngành công nghiệp, trong đó có thị phần doanh nghiệp đang hoạt động
  • Các chiến lược mà doanh nghiệp đang theo đuổi để phân biệt với các đối thủ canh tranh

6 bước được các CFO dùng để phân tích báo cáo tài chính

#1. Xác định các đặc điểm kinh tế

Bước phân tích xác định về chuỗi giá trị ngành công nghiệp phục vụ cho các hoạt động mà liên quan đến doanh nghiệp rất quan trọng. Các hoạt động cần phân tích bao gồm: Sản xuất sản phẩm/ dịch vụ, phân phối, mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter,…

#2. Xác định chiến lược của doanh nghiệp

Giám đốc tài chính cần xem xét bản chất của sản phẩm của doanh nghiệp từ tính độc đáo, mức lợi nhuận, sự tương tác từ khách hàng, chi phí truyền thông. Ngoài ra, các yếu tố như tích hợp chuối cung ứng, đa dạng hóa đại lý và đa dang hóa ngành cùng được xem xét.

Xác định và bám sát chiến lược của doanh nghiệp
                             Xác định và bám sát chiến lược của doanh nghiệp

#3. Đánh giá chất lượng báo cáo của doanh nghiệp

Xem xét kỹ những báo cáo tài chính trong bối cảnh doanh nghiệp có đúng với chuẩn mực hiện thời hay không là công việc quan trọng với giám đốc tài chính. CFO phải tự trả lời rằng liệu từ bảng cân đối kế toán này có thể khái quát toàn diện tình hình kinh tế của doanh nghiệp.

Việc đánh giá báo cáo lưu chuyên nguồn vốn tiền tệ giúp người làm báo cáo hiểu rõ được tình hình tài chính hiện tài của doanh nghiệp từ hoạt động đầu tư tới các chi phí phụ trợ cho sản xuất,… vì nó ít nhiều cũng gây ảnh hưởng tới tổ chức.

#4. Phân tích lợi nhuận và rủi ro hiện tại

Đây là bước mà các giám đốc tài chính thực sự có thể tăng thêm giá trị trong công cuộc đánh giá doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính. Dĩ nhiên công cụ phân tích phổ biến nhất là tỷ lệ báo cáo tài chính vì nó liên quan tới thanh khoản, quản lý tài sản, lợi nhuận, công nợ quản lý, bảo hiểm, rủi ro, định giá thị trường.

Đối với khả năng sinh lời, có hai vấn đề cần kiểm soát là lợi nhuận là hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến tài sản – không phụ thuộc vào cách doanh nghiệp đầu tư vào các tài sản đó và lợi nhuận từ các cổ đông.

#5. Lập báo cáo tài chính dự báo.

Mặc dù rất khó khăn để các CFO phải đưa ra những giả định hợp lý về tương lai cho doanh nghiệp cũng như xác định xem các giả định này sẽ tác động như thế nào đến cả dòng tiền và nguồn đầu tư.

Lập báo cáo tài chính
                                                   Lập báo cáo tài chính

>>> Xem thêm: Khóa học Lập kế hoạch tài chính online

#6. Giá trị doanh nghiệp

Mặc dù có rất nhiều phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhưng phổ biến nhất vẫn là phương pháp định giá theo giá trị nội tại. Giá trị của doanh nghiệp được xác định theo phương pháp trên được gọi là giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp. Nó phản ánh giá trị thực chất, giá bán từng phần các tài sản hiện có của doanh nghiệp ở thời điểm định giá.

Sau khi phân tích báo cáo tài chính xong, các giám đốc tài chính sẽ trình bày báo cáo tài chính với CEO cùng hội đồng quản trị.