Học viên lớp Thạc sĩ kế toán hào hứng với học phần kinh tế học

0
335

Vào ngày 3/8/2019 vừa qua, PGS.TS. Phan Thế Công đã mang đến những kiến thức cơ sở ngành quan trọng trong học phần kinh tế học tới lớp Thạc sĩ kế toán trường Đại học Công nghệ Đông Á. Cùng Tài chính doanh nghiệp tìm hiểu buổi học thú vị này.

Học viên lớp Thạc sĩ kế toán
                                          Học viên lớp Thạc sĩ kế toán

Mục tiêu học phần

Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Kinh tế học cũng nghiên cứu cách thức xã hội quản lý các nguồn tài nguyên (nguồn lực) khan hiếm của nó. Nghiên cứu kinh tế học nhằm mục đích giải thích cách thức các nền kinh tế vận động và cách tác nhân kinh tế tương tác với nhau. Các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng trong đời sống xã hội, trong thương mại, tài chính và hành chính công.

Mục tiêu môn học rõ ràng
                                        Mục tiêu môn học rõ ràng

Học phần kinh tế học đem đến kiến thức gì?

Vỗ tay cho tinh thần học tập hăng say không ngại mệt mỏi của học viên lớp Thạc sĩ kế toán và giảng viên Công, cả lớp đã tìm hiểu 4 chuyên đề của học phần kinh tế học, chi tiết:

Chuyên đề 1: Tổng quan về kinh tế học

 • Giới thiệu về kinh tế học
 • Vòng luân chuyển
 • Sự khan hiếm nguồn lực
 • Sự chuyển dịch đường PPF

Chuyên đề 2: Cung, cầu và cơ chế hoạt động của thị trường

 • Thị trường
 • Cầu về hàng hóa và dịch vụ
 • Cung về hàng hóa và dịch vụ
 • Cơ chế hoạt động của thị trường
 • Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất
 • Độ co dãn của cung và cầu
 • Sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường

Chuyên đề 3: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp

 • Lý thuyết sản xuất
 • Lý thuyết chi phí sản xuất
 • Lựa chọn đầu vào tối ưu
 • Lý thuyết về lợi nhuận

Chuyên đề 4: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền thuần túy

 • Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và các đặc trưng
 • Đường cầu và đường doanh thu cận biên của hãng CTHH
 • Lựa chọn sản lượng của hãng CTHH trong ngắn hạn
 • Lựa chọn sản lượng của hãng CTHH trong dài hạn
Nội dung thiết kế chi tiết
                                            Nội dung thiết kế chi tiết

Học viên ngoài việc tiếp thu kiến thức lý thuyết, còn được tiếp nhận song song những tình huống thực tế. Hy vọng, sau buổi học, những kiến thức này sẽ giúp người học đạt hiệu quả cao trong công việc.