Kế hoạch tài chính doanh nghiệp và quy trình xây dựng, triển khai

0
6343

Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp là công việc sau khi đã trải qua quá trình phân tích tài chính của doanh nghiệp. Vậy kế hoạch tài chính là gì?

ke hoach tai chinh doanh nghiep la gi

Kế hoạch tài chính là gì?

Kế hoạch tài chính có thể hiểu đơn giản là một bản kế hoạch được lập ra để sử dụng và quản lý tài chính hiệu quả cho từng cá nhân, con người. Tuy nhiên đây là định nghĩa dùng cho kế hoạch tài chính cá nhân.

Theo thống kê cho thấy, có hơn 80% doanh nghiệp thất bại do không có kế hoạch tài chính (hoặc kế hoạch không khả thi) dẫn đến không thể kiểm soát tốt dòng tiền.

Qua đó ta mới thấy được tầm quan trọng của kế hoạch tài chính là như nào. Vậy kế hoạch tài chính doanh nghiệp là gì?

Khái niệm:

Kế hoạch tài chính doanh nghiệp là bản kế hoạch tổng hợp các dự kiến về nhu cầu tài chính cho toàn bộ các hoạt động của một doanh nghiệp.

Thông qua kế hoạch tài chính, chủ doanh nghiệp có thể dự tính được các khoản cần phải sử dụng như chi tiêu, tiền đầu tư, công nợ, mức độ chủ động trong tài chính thanh toán các khoản nợ ngắn hạn để phòng xảy ra rủi ro tài chính.

Chủ doanh nghiệp cũng có thể dựa vào kế hoạch tài chính để phân bổ các công việc sau:

 • Tiến độ triển khai ra sao?
 • Trách nhiệm thu hồi công nợ của ai?
 • Các giải pháp vốn cho từng bộ phận như thế nào?
 • Cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp thực hiện những việc gì?

Qua đó có thể thấy được kế hoạch tài chính doanh nghiệp của bộ phận kế toán cần phải gắn liền với kế hoạch công việc của bộ phận nhân sự.

Quy trình xây dựng kế hoạch tài chính

Một bản kế hoạch tài chính doanh nghiệp thông thường được xây dựng theo tháng, quý hoặc năm.

 

Lựa chọn và thiết kế mẫu kế hoạch tài chính

 • Định nghĩa danh mục các khoản làm tăng dòng tiền
 • Định nghĩa danh mục các khoản chi tiêu và đầu tư
 • Bố trí và xây dựng thành bảng biểu, phân tích tỷ trọng.
 • Xác định các cấu phần cần có của bảng kế hoạch tài chính và kết quả thực hiện: Kế hoạch / Kiểm soát dòng tiền / Báo cáo
 • Lấy số liệu 3 tháng gần nhất hoặc giả định và test số liệu.

Các bộ phận hợp tác xây dựng kế hoạch

 • Ban giám đốc (giám đốc kinh doanh, giám đốc tài chính…)
 • Trưởng bộ phận kế toán – tài chính (kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính…)
 • Trưởng bộ phận mua/bán hàng

Các bộ phận trước khi họp bàn xây dựng kế hoạch tài chính doanh nghiệp cần phải chuẩn bị trước các tài liệu đi kèm số liệu về: Tiền dư, công nợ phải thu, nhu cầu chi tiêu, khả năng thu tiền từ bán hàng hoặc công nợ…

Tính toán và dự báo số liệu

 • Tiền dư đầu kỳ: Tiền mặt + tiền gửi…
 • Huy động vốn: Vay ngân hàng + Đàm phán trả chậm + Góp vốn…
 • Tiền thu: Bán hàng + Thu nợ + Thu khác + Bán CK…
 • Nhu cầu chi tiêu: Mua hàng hóa, dịch vụ + Lương nhân viên + Lãi vay + Quảng cáo + Thuê văn phòng
 • Nhu cầu đầu tư: Mua sắm và sửa chữa thiết bị, tài sản cố định.

Kiểm chứng và cam kết thực thi

 • Vấn đáp trực tiếp các bộ phận và cá nhân về số liệu có liên quan tới họ để xác thực
 • Hỏi thẳng từng bộ phận hoặc cá nhân về khả năng thực thi để đạt được giá trị mục tiêu của các chỉ tiêu liên quan tới họ.
 • Chốt thời gian cụ thể đối với từng chỉ tiêu hoặc từng cấu phần của chỉ tiêu mà các nhân sự có thể cam kết đạt được.

Ví dụ 1: Bộ phận kế toán phối hợp với bộ phận kinh doanh có thể đảm bảo trong 10 ngày đầu tháng thu hồi 2 tỷ tiền nợ đọng không?

 • Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này?
 • Và ai là người hỗ trợ?
 • Cần bỏ ra bao nhiêu tiền để thực hiện?
 • Nếu đến ngày thứ 8 chưa đạt được tới 50% mục tiêu đã đề ra thì cần có giải pháp thay thế là gì?
 • Nếu quá hạn 5 ngày vẫn không đạt được thì phải điều chỉnh ra sao ?
 • Có cần phải điều chỉnh mục tiêu thu hồi nợ hay không ?

Ví dụ 2: Bộ phận kinh doanh / bán hàng dự báo xem tiền thu ngay từ các đơn hàng trong tháng tới là bao nhiêu nếu thực thi ở mức 80% kế hoạch kinh doanh và bán hàng? Cùng các câu hỏi:

 • 10 ngày đầu tháng đạt được bao nhiêu?
 • 20 ngày đạt được bao nhiêu?
 • Sau 15 ngày nếu không đạt kỳ vọng thì GIẢI PHAP LA GI?
 • AI SẼ CHỊU TRACH NHIỆM XỬ LÝ?
 • Mức độ ẢNH HƯỞNG DẾN CAC BỘ PHẬN KHAC RA SAO?

Chốt chỉ tiêu kế hoạch tài chính

 • Chốt giá trị cho từng chỉ tiêu ở cả 4 nhóm: Số dư đầu tháng, số thu trong tháng, số chi tiêu / đầu tư trong tháng, thặng dư hoặc thâm hụt dự kiến.
 • Phân bổ các chỉ tiêu theo cách chia nhỏ cho từng bộ phận / cá nhân và yêu cầu cam kết thực hiện.
 • Ký phê duyệt và yêu cầu ký cam kết thực thi, nêu rõ chế tài xử lý theo trách nhiệm nếu không đạt được chỉ tiêu theo kế hoạch.

Theo dõi nhật ký dòng tiền theo khoản mục

xay dung nhat ky dong tien
Xây dựng và theo dõi nhật ký dòng tiền
 • Yêu cầu nhân viên ghi chép và cập nhật dòng tiền theo từng khoản mục, tác nghiệp bằng mẫu thống nhất.
 • Cuối mỗi ngày, các bộ phận hoặc cá nhân báo cáo nhanh qua email/tin nhắn/điện thoại các kết quả tài chính hoặc sự cố.
 • Có sự can thiệp kịp thời để hiệu chỉnh và xử lý các tình huống.
 • Ban giám đốc phải tuyệt đối tuân thủ theo kế hoạch dòng tiền để làm gương.

Không hành chính hóa khi thực hiện kế hoạch tài chính

Hãy thống nhất rằng các chỉ tiêu trong kế hoạch nếu không vượt trần thì cứ như vậy mà thực hiện.

 • Cần chốt giá trị tồn quỹ tối đa được phép hàng ngày để khi vượt trần, nhân viên tự hiểu là phải nộp ngân hàng.
 • Luôn xử lý sớm công nợ phải thu / phải trả : Ví dụ như 3 ngày nữa tới hạn thì phải tìm cách xử lý luôn từ ngày hôm nay.

Loại bỏ yếu tố quyền hành trong thực thi kế hoạch

Lạm dụng quyền lực rất dễ dẫn tới vỡ kế hoạch. Là một nhà quản lý khôn khéo, bạn cần phải hiểu được điều này.

 • Đừng cậy quyền giám đốc điều hành mà phá vỡ kết cấu dòng tiền theo kế hoạch đã định chỉ vì 1 ý tưởng bất chợt.
 • Bạn có thể sẽ rơi vào tình trạng mất đi khả năng thanh toán bất cứ lúc nào nếu quyết định chi tiêu tài chính một cách tùy tiện.
 • Vỡ kế hoạch tài chính tạm thời nhưng có thể dẫn đến doanh nghiệp phá sản hoàn toàn.

Báo cáo kết quả và phân tích thực hiện

 • Hãy yêu cầu báo cáo chi tiết thực hiện kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền, chậm nhất là ngày 3 tháng sau.
 • Nối tiếp, phân tích, rút kinh nghiệm và dự liệu lại cho tháng sau.
 • Báo cáo tỷ trọng các khoản chi tiêu và biểu đồ, giúp bạn hiểu nhanh hơn, đánh giá xu hướng tốt hơn và quyết định sáng suốt hơn.
bao cao kiem soat tai chinh
Kiểm tra báo cáo kiểm soát tài chính

Một số khó khăn khi xây dựng kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Xây dựng một bản kế hoạch tài chính đã khó, thực hiện triển khai nó cũng gặp nhiều khó khăn.

 • 6 tháng đầu có thể có sai số lớn và bạn cần phải điều chỉn dần.
 • Gặp khó khăn khi thực hiện cũng đừng vội nản.
 • Để kế hoạch tài chính phát huy hiệu quả thì cần phải có sự cống hiến của cả công ty chứ không phải chỉ có chức vị kế toán trưởng hay giám đốc tài chính.

Các thành phần quan trọng trong kế hoạch tài chính

Một bản kế hoạch tài chính không thể đứng biệt lập mà cần phải có những bản kế hoạch khác hỗ trợ.

 • Kế hoạch bán hàng hay mua hàng cần phải có trước và thông qua trước.
 • Kế hoạch chi tiêu và đầu tư cần phải có dự liệu trước.
 • Kế hoạch tài chính cần phải đi kèm với kỷ luật tài chính doanh nghiệp.
 • Các định mức chi tiêu cố định cần được thiết lập và khoán.

Kết: Trên đây là toàn bộ thông tin về kế hoạch tài chính doanh nghiệp và quy trình lập và triển khai một kế hoạch tài chính doanh nghiệp bình thường. Nếu như bạn còn điều gì thắc mắc vui lòng để lại bình luận nhé.

Khóa học liên quan:

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN GIẢM 50% KHÓA HỌC VÀ NHẬN TƯ VẤN, HỌC THỬ MIỄN PHÍ.

Hotline: 0942 974 500

Facebook: fb/taichinhdoanhnghiep.edu.vn