Khóa đào tạo Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm

0
990

Bảo hiểm là hình thức chuyển giao rủi ro. Mua bảo hiểm thực chất là mua sự an tâm, là đổi lấy cái sự không chắc chắn có khả năng xảy ra thiệt hại bằng sự chắc chắn thông qua việc bù đắp bằng tài chính. Doanh nghiệp bảo hiểm phải có năng lực tài chính mạnh và cơ chế quản trị rủi ro tốt.

Khóa đào tạo Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm của Viện Quản trị và Tài chính AFC giúp khách hàng là những cá nhân đang công tác trong các doanh nghiệp bảo hiểm có một giải pháp toàn diện về quản trị rủi ro trong hoạt động của công ty bảo hiểm.

Khóa đào tạo Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm của Viện Quản trị và Tài chính AFC
Khóa đào tạo Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm của Viện Quản trị và Tài chính AFC

Giúp công ty bảo hiểm biết cách xây dựng liên kết và tạo giá trị cho doanh nghiệp của từng nhân viên, có thể giúp cho việc nhận thức và quản trị rủi ro đến được sâu rộng và đồng bộ trong mọi tầng lớp, nhân viên công ty trong hoạt động quản trị rủi ro từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung khóa đào tạo

Chuyên đề 1: Rủi ro trong các doanh nghiệp bảo hiểm

 • Nguyên tắc rủi ro và phòng chống rủi ro hoạt động theo ISO 31000;
 • Khung dẫn cho xác định các rủi ro và phòng tránh rủi ro của COSO (Ủy Quốc tế về Ban giám sát và Quản lý các tổ chức) & Chuẩn mực Basel I & II
 • Nhận dạng các rủi ro môi trường và rủi ro hoạt động trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm
 • Ma trận kiểm soát rủi ro trong một doanh nghiệp bảo hiểm.

Chuyên đề 2: Quản trị rủi ro trong các doanh nghiệp bảo hiểm

 • Đo lường rủi ro hoạt động kinh doanh bảo hiểm: Phương pháp đo lường và các biện pháp giảm thiểu rủi ro theo từng hoạt động (kinh doanh bảo hiểm gốc, tái bảo hiểm và đầu tư).
Khóa đào tạo áp dụng phương pháp Case study
                          Khóa đào tạo áp dụng phương pháp Case study

Chuyên đề 3: Quản trị rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc

 • Quản trị rủi ro thanh khoản của doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Quản trị rủi ro thanh khoản thông qua chỉ tiêu vốn điều lệ, nguồn vốn & tổng tài sản;
 • Quản trị rủi ro thông qua tái bảo hiểm;
 • Phân tích tỷ số kết hợp để đánh giá rủi ro và chất lượng hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
 • Quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc;
 • Đánh giá rủi ro khách hàng bảo hiểm;
 • Quản trị rủi ro về tỷ lệ tổn thất bồi thường;
 • Những lưu ý khi xác định tỷ lệ tổn thất bồi thường theo số dư doanh thu phí bảo hiểm và theo năm nghiệp vụ;

Chuyên đề 4: Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm và đầu tư tài chính trong kinh doanh bảo hiểm

 • Rủi ro cho hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm;
 • Đánh giá rủi ro doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm;
 • Quản trị rủi ro liên quan đến bồi thường tái bảo hiểm;
 • Quản trị rủi ro thanh toán bên nhượng tái và bên nhận tái bảo hiểm
 • Rủi ro cho hoạt động đầu tư tài chính trong kinh doanh bảo hiểm;
 • Ma trận xây dựng mô hình quản lý rủi ro hoạt động tái bảo hiểm và đầu tư tài chính trong doanh nghiệp bảo hiểm.

Lợi ích sau khi tham gia khóa đào tào quản trị rủi ro là gì?

Sau khóa đào tào, học viên của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ  nắm được các vấn đề sau đây:

Nắm được  đặc trưng của hệ thống quản trị rủi ro trong công ty bảo hiểm, bao gồm việc nhận dạng các rủi ro, đo lường và quản trị các rủi ro đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm (bảo hiểm gốc, tái bảo hiểm và đầu tư);

Tập trung vào đào tạo nâng cao kỹ năng cho người học
                        Tập trung vào đào tạo nâng cao kỹ năng cho người học

Xây dựng ma trận các loại rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm, bao gồm rủi ro thị trường  & rủi ro hoạt động trong các doanh nghiệp bảo hiểm và phương pháp xác định giá trị các rủi ro trên thông qua các tình huống thực tiễn trong doanh nghiệp bảo hiểm;

Xác định giá trị rủi ro các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm rủi ro thanh khoản, rủi ro nghiệp vụ liên quan đến tỷ lệ bồi thường, , rủi ro dao động lớn, rủi ro đòi bồi thường của bên thứ ba, rủi ro thu các khoản đã bồi thường 100%;

Vận dụng được các công cụ sử dụng trong quản trị rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm gắn liền với các hoạt động của các bộ phận (bảo hiểm gốc, tái bảo hiểm, đầu tư và các phòng ban thuộc khối quản lý).

Mọi thông tin liên hệ:

Phòng tuyển sinh và đào tạo doanh nghiệp

Tại Hà Nội: Tầng 01, Tòa nhà N06B1, Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

Tại Đà Nẵng: Tầng 4 Tòa nhà Đỗ Hải, số 193 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tại Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 4, phòng 306, Tòa nhà 109, Đường Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Liên hệ ngay: 0934.552.189