Khóa học Phân tích tài chính doanh nghiệp online

0
3636

Phân tích tài chính doanh nghiệp là công tác quan trọng để nhà quản lý tài chính nắm bắt được tình hình sức khỏe của doanh nghiệp mình ra sao. Tuy nhiên bạn chưa đủ tự tin với kiến thức mình có? Đừng quá lo, hãy đến với khóa học phân tích tài chính online của chúng tôi.

Hệ thống Giáo dục và Đào tạo Tài chính doanh nghiệp giới thiệu với bạn khóa học phân tích tài chính doanh nghiệp online dành cho các nhà quản lý tài chính. Khóa học này được phân chia thành 2 khóa học nhỏ bao gồm:

 • Khóa học phân tích tài chính dành cho chủ doanh nghiệp
 • Khóa học phân tích tài chính cho kế toán trưởng

 

khoa hoc phan tich tai chinh

Khóa phân tích tài chính doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp

Một chủ doanh nghiệp cần phải sở hữu một kỹ năng tài chính để có thể điều hành tốt doanh nghiệp của mình.

Sở hữu kỹ năng phân tích tài chính, chủ doanh nghiệp có thể làm chủ tình hình tài chính doanh nghiệp của mình, làm việc tốt với các bộ phận tài chính cùng các bộ phận khác có liên quan để điều hành doanh nghiệp hiệu quả.

Thông qua khóa học phân tích tài chính doanh nghiệp online, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những kiến thức căn bản nhất về tài chính mà một người chủ doanh nghiệp cần phải biết để có thể kiểm tra hệ thống các báo cáo tài chính.

Mục tiêu khóa học

Chúng tôi xây dựng khóa học phân tích tài chính dành cho chủ doanh nghiệp với mục đích bồi dưỡng nền tảng kiến thức về tài chính cho các chủ doanh nghiệp sẽ đạt được những mục tiêu sau:

 • Hiểu về tài chính
 • Có khả năng phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp
 • Biết điều hành dòng tiền của doanh nghiệp
 • Biết đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp
 • Biết cách tổ chức và quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Hoạch định tài chính doanh nghiệp

Đối tượng tham gia khóa học

Như tên của khóa học, đối tượng chính của khóa học bao gồm:

 • Các nhà lãnh đạo cấp cao như nhà điều hành doanh nghiệp nhưng không chuyên về tài chính kế toán.
 • Các quản lý cấp trung: Các giám đốc phòng chức năng, các trưởng, phó phòng các bộ phận trong doanh nghiệp
 • Những người yêu thích tài chính doanh nghiệp, sinh viên ngành tài chính…

Nội dung khóa học

Khóa học Phân tích tài chính cho chủ doanh nghiệp được chia thành 5 Module chính bao gồm:

MODULE 1: KỸ NĂNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP

Bài 1: Những vấn đề liên quan tới tài chính

Bài 2: Hiện trạng phân tích tài chính cho chủ doanh nghiệp đi kèm giải pháp.

Bài 3: Giới thiệu về các báo cáo tài chính.

MODULE 2: KỸ NĂNG KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bài 1: Vai trò của báo cáo tài chính là gì?

Bài 2: Tập làm quen với các mẫu báo cáo tài chính

Bài 3: Bí quyết kiểm tra báo cáo tài chính

Bài 4: Kiểm tra về quy mô tài chính doanh nghiệp

Bài 5: Kiểm tra tình hình doanh thu

Bài 6: Kiểm tra tình hình chi phí

Bài 7: Kiểm tra tình hình lợi nhuận

Bài 8: Kiểm tra tình hình tài sản

Bài 9: Kiểm tra dòng tiền

MODULE 3: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP

Bài 1: Thế nào là doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt.

Bài 2: Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn

Bài 3: Phân tích khả năng thanh toán dài hạn

Bài 4: Định giá doanh nghiệp

MODULE 4: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP

Bài 1: Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn

Bài 2: Vai trò của Khả năng sinh lời đối với doanh nghiệp

Bài 3: Khả năng sinh lời trên doanh thu

Bài 4: Khả năng sinh lời của vốn sở hữu

Bài 5: Phân tích khả năng sinh lời cho nhà đầu tư

MODULE 5: PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP

Bài 1: Phân biệt sự khác nhau giữa có tiền và có lãi

Bài 2: Tầm quan trọng của dòng tiền

Bài 3: Ảnh hưởng của vốn lưu động tới dòng tiền

Bài 4: Làm thế nào để cân đối dòng tiền

Bài 5: Phân tích thặng dư và thâm hụt tiền

Bài 6: Dự báo du cầu tiền cho doanh nghiệp

Lịch học

Thời gian học: 60 buổi học online

Tư vấn offline: 1 buổi

Tại buổi tư vấn offline cùng giảng viên hàng đầu lĩnh vực, bạn có thể chia sẻ những vấn đề bạn gặp phải, dù bình thường bạn vẫn có thể nhận tư vấn 24/24 của chúng tôi nhưng tư vấn trực tiếp vẫn tốt hơn phải không nào?

Giảng viên: PGS. TS Đặng Đức Sơn – Chuyên gia tài chính cao cấp.

Học phí: 1.200.000đ/khóa – GIẢM NGAY 30% (còn 840.000đ/khóa học).

Khóa học phân tích tài chính cho kế toán trưởng

Với chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, chúng tôi đã hợp tác cùng chuyên gia xây dựng khóa học phân tích tài chính dành cho kế toán trưởng.

Mục tiêu khóa học

Đối với kế toán trưởng cần phải đề cao vấn đề phân tích tài chính như thế nào/

Mục tiêu của khóa học giúp người làm kế toán và kế toán trưởng:

 • Hiểu được và phát huy vai trò của kế toán và kế toán trưởng trong doanh nghiệp
 • Có khả năng tư vấn và đồng hành cùng doanh nghiệp để mang những con số tài chính đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả hơn và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.
 • Học viên tham gia khóa học nắm vững các kỹ năng phục vụ cho phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm: Phân tích nguồn vốn, tài sản, Phân tích hiệu quả hoạt động, phân tích hiệu quả đầu tư, phân tích doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh và thị trường cũng như có khả năng dự báo tài chính doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia khóa học

 • Kế toán trưởng của các doanh nghiệp muốn nâng cao kiến thức về phân tích tài chính.
 • Những người làm công tác kế toán trong doanh nghiệp
 • Những người làm kế toán muốn phấn đấu lên vị trí kế toán trưởng doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

Lượng kiến thức về phân tích tài chính dành cho kế toán trưởng là rất lớn vì họ là nhưng người trực tiếp cần phải hiểu biết mọi thứ liên quan đến tài chính trong doanh nghiệp.

Trong khóa học phân tích tài chính doanh nghiệp cho kế toán trưởng, chúng tôi đã chia khóa học thành 10 Module chính cùng các bài học nhỏ phía trong bao gồm:

MODULE 1: VAI TRÒ KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • Chân dung kế toán trưởng trong điều hành quản lý doanh nghiệp
 • Giới thiệu nội dung khóa học

MODULE 2: GIỚI THIỆU CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Đối tượng sử dụng thông tin báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Báo cáo tài chính hợp nhất

MODULE 3: CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

 • Kỹ thuật phân tích cơ bản
 • Các phương pháp phân tích tài chính và các hệ số tài chính cơ bản
 • Quy trình phân tích tài chính
 • Case study 1: Tình huống công ty thực tế
 • Case study 2: Bảng cân đối kế toán theo tỷ lệ, tỷ trọng và báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • Case study 3: Ứng dụng biểu đồ và báo cáo tài chính

MODULE 4: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP

 • Hệ số phản ánh khả năng thanh toán
 • Ứng dụng biểu đồ

MODULE 5: PHÂN TÍCH CƠ CẤU NGUỒN VỐN VÀ TÀI SẢN

 • Phân tích cơ cấu nguồn vốn và tài sản
 • Hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và tài sản

MODULE 6: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

 • Hệ số hiệu suất hoạt động – Vòng quay toàn bộ vốn (P1)
 • Hệ số hiệu quả hoạt động – Vòng quay vốn lưu động và kỳ luân chuyển vốn lưu động (P2)
 • Hệ số hiệu quả hoạt động – Hiệu số sử dụng vốn cố định, sử dụng tài sản cố định (P3)
 • Hệ số hiệu quả hoạt động – Vòng quay các khoản phải thu và số ngày 1 vòng quay hàng tồn (P4)
 • Hệ số hiệu quả hoạt động – Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS (P5)
 • Hệ số hiệu quả hoạt động Return on Capital Employed và các chỉ số cụ thể tại doanh nghiệp
 • Liên kết phân tích công thức Dupont

MODULE 7: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

 • Hệ số hiệu quả đầu tư
 • Hệ số phân phối lợi nhuận

MODULE 8: PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH – PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

 • Hệ số giá trị thị trường
 • So sánh các chỉ tiêu ngành

MODULE 9: DỰ BÁO NHU CẦU TÀI CHÍNH

 • Dự báo nhu cầu tài chính
 • Các khoản mục tỷ lệ với doanh thu – một vài tỷ số dự báo

MODULE 10: THỰC HÀNH CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH CƠ BẢN

 • Case study 5: Phân tích cơ bản tài chính doanh nghiệp
 • Case study 6: Phân tích về tính thanh khoản của doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động
 • Case study 7: Phân tích tác động đòn bẩy (nợ/vốn)
 • Tổng kết và chia sẻ những kinh nghiệm của chuyên gia tài chính

Lịch học

Khóa học phân tích tài chính dành cho kế toán trưởng có thời gian học là 60 buổi online + 1 buổi tư vấn offline.

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thủy – Kế toán trưởng IBM – Chuyên gia tài chính kế toán cao cấp.

Học phí: 1.200.000đ/khóa học – GIẢM NGAY CÒN 840.000đ.

VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC VÀ HỌC THỬ MIỄN PHÍ 100%

Mọi thông tin liên hệ:

Phòng tuyển sinh và đào tạo doanh nghiệp

Tại Hà Nội: Tầng 01, Tòa nhà N06B1, Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

Tại Đà Nẵng: Tầng 4 Tòa nhà Đỗ Hải, số 193 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tại Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 4, phòng 306, Tòa nhà 109, Đường Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Liên hệ ngay: 0934.552.189