Kiểm toán nội bộ là gì? Nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ

0
1149

Bạn hiểu kiểm toán nội bộ là gì? Bạn đã đọc về các quyết định mới nhất của chính phủ về lĩnh vực kiểm soát nội bộ hay chưa. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin dưới đây để giải đáp những thắc mắc đã được đề cập.

Kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán nội bộ đề cập đến bộ phận nằm trong một doanh nghiệp giám sát hiệu quả của các quy trình và kiểm soát của nó. Chức năng kiểm toán nội bộ đặc biệt cần thiết trong các tổ chức lớn hơn với mức độ phức tạp quy trình cao, nơi dễ dàng hơn cho các lỗi quá trình và kiểm soát các vi phạm xảy ra. Kiểm toán nội bộ đặc biệt cần thiết trong một doanh nghiệp được tổ chức công khai, điều này phải chứng thực sự mạnh mẽ của các hệ thống kiểm soát nội bộ của nó.

Kiểm toán nội bộ
Kiểm toán nội bộ

Các nhân viên kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm sau:

+ Phát hiện gian lận

+ Đánh giá kiểm soát nội bộ

+ Tuân thủ pháp lý và quy định

+ Đánh giá quá trình

+ Đánh giá rủi ro

+ Bảo vệ tài sản

Người quản lý kiểm toán nội bộ lên lịch công việc kiểm toán, thường tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao. Các kỳ thi khác có thể được thực hiện theo sự chỉ dẫn của ủy ban kiểm toán của ban giám đốc, hoặc theo yêu cầu của ban giám đốc. Các khu vực được nhắm mục tiêu cho một kỳ thi thường được thông báo trước, để họ có thể tập hợp tất cả các tài liệu cần thiết cho nhóm kiểm toán nội bộ. Trong một số trường hợp nghi ngờ gian lận , nhóm kiểm toán sẽ xuất hiện mà không có bất kỳ thông báo trước nào, với hy vọng bắt được thủ phạm.

Kiểm toán nội bộ không chỉ đơn giản là một cơ quan giám sát giám sát một vấn đề kinh doanh và cờ. Nó cũng có thể hoạt động như một bộ phận tư vấn nội bộ nhằm tăng thêm giá trị cho các hoạt động của công ty. Nó làm như vậy bằng cách làm nổi bật các cơ hội để cải thiện và tạo điều kiện cho các thay đổi trong tổ chức.

Kiểm toán nội bộ giám sát hiệu quả của các quy trình HĐKD
Kiểm toán nội bộ giám sát hiệu quả của các quy trình HĐKD

Lý tưởng nhất, bộ phận kiểm toán nội bộ báo cáo cho ban giám đốc hoặc một ủy ban của hội đồng quản trị. Bằng cách làm như vậy, nó vẫn độc lập với nhóm quản lý và do đó có thể điều tra các vấn đề liên quan đến nhóm, báo cáo các phát hiện của mình cho ban giám đốc.

>>> Xem thêm: Khóa học Kiểm toán nội bộ

Nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ

Theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP, kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp phải tuân thủ đủ 3 nguyên tắc cơ bản sau:

Thứ nhất, về tính độc lập: Người làm công tác kiểm toán nội bộ không được cùng lúc đảm nhận các công việc của nhóm đối tượng kiểm toán nội bộ. Đồng thời, đơn vị cần cam kết rằng kiểm toán nội bộ không chịu bất kỳ sự can thiệp nào trong khi thực hiện nhiệm vụ làm báo cáo và đánh giá.

Thứ hai, về tính khách quan: Khi kiểm toán nội bộ, người làm công tác kiểm toán nội bộ phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác và công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Thứ ba, phải tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề kiểm toán nội bộ.

3 nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ
3 nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ

Trên cơ sở các nội dung thu thập được từ hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, người kiểm toán nội bộ sẽ đưa ra các đảm bảo mang tính khách quan, độc lập cùng nhiều khuyến nghị về những nội dung như:

Hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của đơn vị;

Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn vị đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao;

Nhóm mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược, kế hoạch cũng như nhiệm vụ công tác mà đơn vị đạt được.

Theo Tạp chí tài chính