Kỹ năng tài chính cho quản lý – Đào tạo nội bộ doanh nghiệp bảo hiểm

0
867

Chương trình đào tạo nội bộ Kỹ năng Tài chính cho Quản lý doanh nghiệp bảo hiểm tập trung vào kỹ năng tài chính cho những người không có chuyên môn sâu về nghiệp vụ tài chính kế toán trong các doanh nghiệp bảo hiểm.

Đào tạo nội bộ giải pháp tối ưu nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực
Đào tạo nội bộ giải pháp tối ưu nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực

Mục tiêu đào tạo nội bộ kỹ năng tài chính cho quản lý

Sau khóa học người học sẽ nắm được các vấn đề sau đây:

 • Phân tích được báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong khối các doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Lập báo cáo doanh thu – chi phí – lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
 • Vận dụng được kỹ năng tài chính trong quản lý hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm;
 • Thực hành kỹ năng phân tích và lập dự toán kinh doanh của doanh nghiệp và phân tích các báo cáo quản trị nội bộ doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm;
 • Thực hành lập và cân đối dòng tiền trong doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Nội dung chương trình inhouse kỹ năng tài chính cho quản lý doanh nghiệp bảo hiểm

Chương trình inhouse kỹ năng tài chính cho quản lý được thiết kế cho học viên là trưởng/phòng các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn; Phó giám đốc phụ trách kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm.

Chương trình inhouse kỹ năng tài chính cho quản lý
Chương trình inhouse kỹ năng tài chính cho quản lý

Nội dung đào tạo sẽ được chia thành 4 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Phân tích tài chính doanh nghiệp bảo hiểm

Báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm

 • Chế độ kế toán DNBH theo Quyết định 1296/QĐ-BTC sửa đổi theo Quyết định 150/2001 của Bộ Tài chính;
 • Đánh giá tổng quan tình hình tài chính doanh nghiệp bảo hiểm;

Phương pháp phân tích năng lực tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh bảo hiểm

 • Các chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp, các yếu tố đánh giá doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Phân tích khả năng thanh toán doanh nghiệp bảo hiểm
 • Phân tích khả năng sinh lời;
 • Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản;
 • Quản trị rủi ro và đánh giá rủi ro doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Cập nhật một số thay đổi về chế độ tài chính và kế toán DNBH theo Thông tư số 232/2012/TT-BTC có hiệu lực từ 1/1/2014.

Chuyên đề 2: Quản trị chi phí doanh nghiệp bảo hiểm

Quản trị chi phí kinh doanh bảo hiểm gốc

 • Chi trích lập quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm,
 • Chi phí kinh doanh bảo hiểm,
 • Chi bồi thường bảo hiểm gốc
 • Kiểm tra kiểm soát chi phí kinh doanh bảo hiểm

Quản trị chi phí kinh doanh tái bảo hiểm

 • Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm.
 • Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
 • Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Quản trị chi phí hoạt động đầu tư trong các doanh nghiệp bảo hiểm

Chuyên đề 3: Quản trị doanh thu – chi phí lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Quản trị doanh thu – các khoản phải thu đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm

 • Doanh thu (số thu) – Phải thu phí bảo hiểm gốc;
 • Phải thu về đại lý giám định tổn thất;
 • Phải thu về đại lý xét giải quyết bồi thường;
 • Phải thu về đại lý yêu cầu người thứ ba bồi hoàn;
 • Phải thu về đại lý xử lý hàng bồi thường 100%;
 • Thu phí giám định tổn thất;
 • Phải thu khác về hoạt động bảo hiểm gốc..
 • Chi tiết doanh thu – phải thu cho từng loại nghiệp vụ bảo hiểm trong từng nghiệp vụ phải chi tiết cho từng đối tượng trong nước, ngoài nước.

Quản trị doanh thu – chi phí – lợi nhuận

 • Phương án quản trị chi phí – doanh thu
 • Báo cáo doanh thu – chi phí – lãi gộp cho bộ phận đại lý bảo hiểm – marketing
 • Phương pháp lập các báo cáo doanh thu theo cơ cấu sản phẩm dịch vụ bảo hiểm và theo khách hàng
 • Phân tích doanh thu theo sự biến động của chi phí kinh doanh bảo hiểm
 • Quản trị công nợ phải thu và thu hồi nợ hiệu quả
 • Phân tích báo cáo quản trị doanh thu – chi phí trong các cuộc họp giao ban

Chuyên đề 4: Quản trị dòng tiền doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Nhận diện dòng tiền trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

 • Nhận diện dòng tiền trong các hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
 • Sự chênh lệch giữa dòng tiền và dòng lợi nhuận;
 • Dòng tiền và khả năng thanh toán, mức dự trữ tối thiểu và an toàn vốn của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

 • Quản trị dòng thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm: Thu từ phí bảo hiểm gốc, thu giám định tổn thất, thu đại lý xét bồi thường, thu về đại lý hàng bồi thường 100%;
 • Quản trị dòng thu hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm;
 • Quản trị dòng chi trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm: Phải trả về chi bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm: trả tiền hoa hồng trả về phí giám định tổn thất; trả về chi đòi người thứ ba; trả về chi xử lý hàng đã bồi thường 100% ; trả về chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm; trả về chi đề phòng hạn chế rủi ro, tổn thất;
 • Dòng tiền ký quỹ hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
 • Lập cân đối dòng tiền cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
 • Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.
Chương trình được thiết kế logic giúp học viên hiểu rõ kiến thức về kỹ năng tài chính
Chương trình được thiết kế logic giúp học viên hiểu rõ kiến thức về kỹ năng tài chính

>>>> Tham khảo: Khóa đào tạo Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm

Mọi thông tin liên hệ:

Phòng tuyển sinh và đào tạo doanh nghiệp

Tại Hà Nội: Tầng 01, Tòa nhà N06B1, Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

Tại Đà Nẵng: Tầng 4 Tòa nhà Đỗ Hải, số 193 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tại Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 4, phòng 306, Tòa nhà 109, Đường Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Liên hệ ngay: 0934.552.189