Một giờ học quản lý nhà nước về kinh tế cùng lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế

0
141

Ngày 6-7/7, TS. Trần Thị Bích Hằng đã hướng dẫn lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế tìm hiểu môn quản lý nhà nước về kinh tế. Học viên khá hứng thú với buổi học này.

Học quản lý nhà nước về kinh tế cùng lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế
                  Học quản lý nhà nước về kinh tế cùng lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế

Mục tiêu học phần

Mục tiêu chung: Trang bị cho học viên những kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế (QLNNKT) có tính hệ thống, cơ bản; giúp học viên có thể nghiên cứu chuyên sâu về quản lý nhà nước (QLNN) đối với từng ngành, từng lĩnh vực kinh tế cụ thể.

Nội dung buổi học vô cùng hữu ích với học viênNội dung buổi học vô cùng hữu ích với học viên
                                  Nội dung buổi học vô cùng hữu ích với học viên

Nội dung của học phần

Chuyên đề 1: Tổng quan QLNNKT

 • Khái niệm QLNNKT
 • Đặc điểm QLNNKT
 • Bản chất của QLNNKT
 • QLNNKT vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật, vừa là một nghề
 • Nguyên tắc của QLNNKT

Chuyên đề 2: Phương pháp và công cụ QLNNKT

 • Phương pháp QLNNKT
 • Công cụ QLNNKT

Chuyên đề 3: Nội dung QLNNKT

 • Các nội dung cơ bản của QLNNKT
 • Các nội dung QLNNKT theo ngành

Chuyên đề 4: Bộ máy QLNNKT

 • Khái niệm và hình thức tổ chức bộ máy QLNNKT
 • Nguyên tắc tổ chức bộ máy QLNNKT
 • Mô hình cơ cấu bộ máy QLNNKT
Học viên chú tâm đến nội dung giảng dạyHọc viên chú tâm đến nội dung giảng dạy
                                Học viên chú tâm đến nội dung giảng dạy

Nội dung quản lý nhà nước về kinh tế được diễn ra trong 2 ngày, tất cả các học viên đã có tinh thần học tập vô cùng tốt, tích cực tham gia xây dựng bài.

Mặc dù những kiến thức được truyền đạt khá phức tạp nhưng học viên vẫn khá hứng thú bởi nội dung đó vô cùng cần thiết cho quá trình làm nghề tại thực tế.