Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp bạn cần biết

0
2587

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì và mục tiêu của nó là gì? Là một nhà quản trị, lãnh đạo, chủ doanh nghiệp,…hơn ai hết, bạn phải nắm rõ các mục tiêu này.

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Quản trị tài chính một doanh nghiệp được hiểu là: tạo lập, phân phối, sử dụng, luân chuyển dòng tiền, đo lường mối quan hệ giữa sinh lời và rủi ro nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho DN.

Với những công việc đó, chúng ta có thể thấy quản trị tài chính có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với sự sống còn của một DN.

quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep-1

Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp được phân thành 3 nhóm chính:

Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp

Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp có thể hiểu là:

  • Tối đa hoá tài sản của chủ sở hữu.
  • Hoặc tối đa hoá giá trị thị trường của vốn cổ phần doanh nghiệp.

⇒ Đây cũng được xem là mục tiêu quan trọng hàng đầu của quản trị tài chính doanh nghiệp.

+ Giá trị thị trường vốn cổ phần DN = Giá thị trường/Cổ phiếu × Tổng số cổ phiếu lưu hành

+ Tổng thu nhập của chủ sở hữu =(P0 là giá cổ phiếu đầu kỳ, P1 là giá cổ phiếu cuối kỳ và D1 là giá trị cổ tức đã được trả).

Tối đa hóa giá trị DN nhằm:

  • Nâng cao số tài sản mà doanh nghiệp sở hữu.
  • Giúp doanh nghiệp tạo một chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
  • Giúp nhà quản trị phân biệt được mục tiêu đối đa hóa giá trị và tối đa hóa lợi nhuận.

quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep-2

Tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp

Để tối đa hóa lợi nhuận, các DN cần phải tìm cách kết hợp giữa giá cả và sản lượng hàng hóa bán ra. Qua đó, khi nhìn vào phần giá trị chênh lệch, doanh nghiệp có thể phán đoán được mình có đi đúng hướng hay không.

Lưu ý: Lợi nhuận không phải là thước đo hoàn hảo để xác định hiệu quả kinh doanh của DN. Vì nó không thể phản ánh đầy đủ: mức thu vào, mức giá trị, khối lượng tài sản thực tế DN đạt được.

⇒ Để quản trị tài chính doanh nghiệp hiểu quả, các nhà quản trị vẫn nên dựa vào giá trị lợi nhuận dựa trên vốn cổ phần để đánh giá mức độ kinh doanh.

quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep-3

Một số mục tiêu khác

  • Đảm bảo nguồn vốn cung cấp cho hoạt động KD của tổ chức diễn ra thường xuyên và liên tục.
  • Tối thiểu hóa chi phí cho doanh nghiệp, đảm bảo mục tiêu sử dụng nguồn vốn một cách tối ưu nhất.
  • Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp vừa phải đảm bảo an toàn cho các dự án đầu tư, vừa tạo ra lợi nhuận và giá trị cho DN.
  • Đảm bảo đầy đủ các lợi ích cho cổ đông, người lao động, đóng góp chung vào lợi ích xã hội.