Nội dung khóa học Giám Đốc Tài Chính bạn biết chưa

0
1849

Nội dung khóa học Giám Đốc Tài Chính bạn biết chưa. Với mục tiêu giúp học viên nắm vững những kỹ năng phân tích tình hình tài chính bao gồm việc đánh giá khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng tài sản phục vụ công tác điều hành doanh nghiệp.

khoa-hoc-giam-doc-tai-chinh
Khóa học giám đốc tài chính tại Viện Quản Trị Tài Chính AFC Việt Nam

Các nội dung khóa học báo cáo tài chính

· Các Báo cáo tài chính

· Phân tích hiệu quả sử dụng tài  sản

· Phân tích cân đối tài chính

· Trình bày thông tin phân tích hiệu quả

Phân tích tài chính của doanh nghiệp

· Tổng quan về Phân tích tài chính doanh nghiệp

· Phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp

· Kinh nghiệm đọc và phân tích các báo cáo tài chính: Làm gì khi thông tin quá ít và theo một mẫu cứng nhắc

· Trình bày thông tin phân tích tài chính và liên hệ với các quyết định quản lý nội bộ.

· Phân tích khả năng sinh lời và khả năng thanh toán

QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN

Giúp học viên nắm được cơ cấu các dòng tiền trong doanh nghiệp sản xuất- thương mại, đặc điểm của các dòng tiền và kỹ năng lập kế hoạch  – quản trị các dòng tiền, từ đó học viên làm chủ được hệ thống dòng tiền trong doanh nghiệp.

Dòng tiền (cash flows) trong hệ thống quản trị tài chính doanh nghiệp

· Dòng tiền – Hệ mạch máu trong cơ thể doanh nghiệp

· Khả năng sinh lời (profitability) và khả năng thanh toán (liquidity)

· Dòng tiền vào (inflows) và dòng tiền ra (outflows)

· Kế hoạch dòng tiền và kiểm soát tiền mặt trong doanh nghiệp

Thực hành Quản trị các dòng tiền

· Các dấu hiệu thâm hụt tiền mặt

· Các biện pháp quản lý dòng tiền

· Tối ưu hóa dòng tiền trong doanh nghiệp

Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

· So sánh mẫu Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp

· Phân tích phương trình xác định dòng tiền

· Phân tích khả năng thanh khoản

· Phân tích khả năng tạo ra tiền

· Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp: Công ty Horrigon

Dự toán tiền mặt

· Mẫu dự toán tiền mặt

· Phương pháp lập dự toán tiền mặt

· Sử dụng các báo cáo quản trị dòng tiền

· Dự toán tiền mặt và đánh giá khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh tới

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Giúp học viên tự xây dựng và đánh giá được các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trong các trường hợp đầu tư đổi mới công nghệ, thay thế tài sản, mở rộng các chi nhánh, xây dựng nhà máy, dây truyền sản xuất sản phẩm mới. Học viên tự xây dựng, thẩm định và quản trị thành công các dự án đầu tư của Doanh nghiệp.

Quản trị dự án đầu tư

· Các thành phần của dự án đầu tư

· Hệ thống và phương thức kiểm soát chất lượng dự án

· Quy hoạch và kiểm soát dự án, các cuộc họp giao ban, đàm phán và giải quyết tranh chấp khi thực hiện dự án

· Kiểm soát dự án: Hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ dự án đầu tư

· Chu trình kiểm soát nội bộ dự án đầu tư xây dựng

· Quy trình lập quy hoạch, khảo sát, thiết kế, chương trình, dự án

khoa-hoc-giam-doc-tai-chinh
Nội dung khóa học giám đốc tài chính

Thẩm định tài chính dự án đầu tư

· Thẩm định nhân tố kinh tế, pháp lý, văn hóa, môi trường, nhân sự của dự án.

· Xây dựng dòng ngân lưu điển hình của dự án

· Chi phí cơ hội trong xác định dòng tiền dự án

· Các quan điểm tài chính: ngân hàng, chủ đầu tư, chính quyền địa phương và quốc gia.

Thẩm định tài chính dự án đầu tư – Phân tích kỹ thuật 1

· Xác định nhu cầu vốn lưu động và khả năng thu hồi vốn

· Thẩm định cơ cấu chi phí của dự án

· Thẩm định dòng tiền

· Định giá các tài sản

· Chất lượng thông tin tài chính dự án

· Tính bền vững về tài chính của dự án

Thẩm định tài chính dự án đầu tư – Phân tích kỹ thuật 2

· Model đánh giá dự án

· Phương pháp chiết khấu dòng tiền

· Tiêu chuẩn đánh giá dự án NPV

Quản trị dự án đầu tư: Phân tích kỹ thuật và quyết toán dự án

· Tiêu chuẩn đánh giá sinh lợi nội bộ IRR

· Phân tích độ nhạy của dự án

· Tác động của thuế và chi phí cơ hội

· Quyết toán dự án đầu tư

· Các báo cáo của dự án

LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Giúp học viên có các kỹ năng lập kế hoạch tài chính, bao gồm việc tổ chức quy trình lập kế hoạch tài chính theo chuẩn Quốc tế, lập kế hoạch doanh thu  – chi phí – lợi nhuận, kế hoạch tồn kho cân đối dòng tiền của doanh nghiệp.

Lập kế hoạch tồn kho và dự trữ

· Cân đối hệ thống tồn kho của Doanh nghiệp

· Cân đối tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu

· Xác định chi phí tồn kho và giá vốn của hàng tồn kho

Lập kế hoạch kinh doanh

· Phân tích kinh doanh và dự báo doanh thu

· Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

· Kỹ năng phân tích kinh doanh

· Kỹ năng phân tích và dự báo lợi nhuận

Lập kế hoạch chi phí và tối ưu hóa chi phí

· Xác định danh mục chi phí của Doanh nghiệp

· Xác định cấu trúc chi phí: chi phí biến đổi – chi phí cố định

· Tối ưu hóa chi phí biến đổi

·  Dự báo chi phí tại mỗi mức doanh thu và sản lượng bán

Cân đối tài chính và Quản trị huy động – sử dụng vốn

· Kỹ thuật lập cân đối vốn

· Quản trị các dòng vốn

· Xử lý thặng dư hoặc thâm hụt

khoa-hoc-giam-doc-tai-chinh
Các khóa học giám đốc tài chính

Dự báo tài chính Doanh nghiệp

· Lập kế hoạch nhu cầu vốn huy động

· Dự báo các chỉ số kết quả kinh doanh: Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận

 Thông tin chi tiết về Khóa học Giám đốc Tài chính, xin vui lòng liên hệ:

Phòng tuyển sinh và đào tạo doanh nghiệp:

Hotline: 0942.974.500

Email: info@afc.edu.vn

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà N06B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội.

>>>>>Chương trình đào tạo Vui lòng xem tại đây