Phân tích báo cáo tài chính là gì? Các phương pháp phân tích cơ bản

0
3597

Tài chính được ví như sinh mệnh của mỗi doanh nghiệp. Nắm giữ tình trạng sức khỏe tài chính doanh nghiệp là điều quan trọng. Và phân tích báo cáo tài chính là công việc giúp bạn nắm được điều đó.

Vậy phân tích tài chính là gì?

Phân tích tài chính (Financial Analysis) là một quá trình đánh giá các doanh nghiệp, dự án, ngân sách sử dụng cùng với các thực thể khác có liên quan đến tài chính nhằm xác định hiệu quả sử dụng tài chính.

phan tich tai chinh la gi
Phân tích tài chính

Thường thì phân tích tài chính được sử dụng để phân tích xem dự án, hoạt động đầu tư tiền tệ có đảm bảo mang về lợi nhuận cho doanh nghiệp hay không.

Khi phân tích tài chính của một công ty, nhà phân tích sẽ chủ yếu tập trung vào các báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhthuyết minh báo cáo tài chính, cũng là 4 thành phần quan trọng của báo cáo tài chính.

Vai trò của phân tích báo cáo tài chính

Phân tích tài chính được sử dụng để đánh giá xu hướng kinh tế, thiết lập nên các chính sách tài chính riêng, xây dựng một bản kế hoạch tài chính dài hạn cho các hoạt động kinh doanh cũng như việc xác định các dự án hoặc công ty để đầu tư.

vai tro cua phan tich tai chinh
Thông qua các bước phân tích tài chính có thể giảm thiểu rủi ro, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

Một trong những cách được sử dụng phổ biến nhất để phân tích dữ liệu tài chính đó là tính tỷ lệ từ dữ liệu để so sánh với tỷ lệ của các công ty khác, hoặc là so với hiệu suất lịch sử của chính công ty.

Ví dụ, ta sử dụng tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) là một tỷ lệ chung được sử dụng để xác định mức độ hiệu quả của một công ty đang sử dụng tài sản của nó như một thước đo cho lợi nhuận.

Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính là một công việc đặc trưng và có vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính doanh nghiệp. Chính vì vậy, không thể chỉ có một phương pháp phân tích tài chính được.

phuong phap phan tich tai chinh
Một số phương pháp phân tích tài chính

Dưới đây, tôi sẽ tổng hợp 3 phương pháp phân tích phổ biến nhất bao gồm: Phương pháp phân tích theo chiều ngang và chiều dọc, phương pháp phân tích tỷ lệphương pháp phân tích xu hướng.

Chi tiết các phương pháp như sau:

  1. Phương pháp phân tích ngang và dọc

Khi sử dụng phương pháp phân tích theo chiều ngang, thông tin tài chính sẽ được so sánh theo một chuỗi các kỳ báo cáo.

Khi sử dụng phương pháp phân tích theo chiều dọc, chúng ta có thể phân tích thông tin tài chính theo tỉ lệ trong đó mỗi mục hàng trên báo cáo tài chính được ghi lại dưới dạng tỷ lệ của một mục khác.

Chúng ta cần phải tự hiểu rằng mỗi chi tiết đơn hàng trên báo cáo thu nhập được định lượng theo tỷ lệ doanh thu gộp, trong khi mỗi chi tiết đơn hàng được chi tiết trên bảng cân đối được định lượng theo tỷ lệ tổng tài sản.

  1. Phương pháp phân tích theo tỷ lệ

Tỷ lệ được sử dụng để tính toán kích thước so sánh của một số bên liên quan đến một số khác.

Sau khi tính tỷ lệ, nó có thể được sử dụng để so sánh tỷ lệ tương tự được tính cho giai đoạn trước hoặc tỷ lệ được thiết lập trung bình của một ngành cụ thể nhằm xác định xem hiệu suất của công ty có đúng với kỳ vọng được đặt ra hay không.

Trong một bài tập phân tích tài chính điển hình, phần lớn các tỷ lệ sẽ nằm trong các kỳ vọng được đặt ra trong khi một vài tỷ lệ sẽ làm nổi bật các vấn đề tiềm tàng, từ đó thu hút sự chú ý của người đánh giá.

Tỷ lệ đã được tổng quát thành 4 loại: Tỷ số thanh khoản, tỷ lệ hoạt động, tỷ lệ đòn bẩy và tỷ suất sinh lời.

  1. Phương pháp phân tích xu hướng

Phương pháp này đòi hỏi phải xem xét báo cáo tài chính từ 3 giai đoạn trở lên, cũng là một phần mở rộng của phân tích theo chiều ngang.

Năm đầu tiên trong dữ liệu tập hợp đại diện cho năm cơ sở. Trong phân tích theo xu hướng, người dùng đánh giá các báo cáo cho các mô hình thay đổi gia tăng. Một sự thay đổi trong báo cáo tài chính có thể chỉ ra rằng có thu nhập tăng hoặc giảm chi phí.

Khóa học liên quan:

ĐĂNG KÝ NGAY để nhận giảm giá học phí 30% và nhận tư vấn, học thử miễn phí.