Rủi ro tài chính là gì? Phân loại các rủi ro tài chính

0
2539

Có ai lại muốn gặp phải rủi ro? Các doanh nghiệp cũng vậy. Để có thể tránh những rủi ro tài chính không đáng có thì hiểu biết về các loại rủi ro tài chính là điều cần thiết.

Rủi ro luôn tồn tại trong bất kì doanh nghiệp kinh doanh nào và việc quản lý rủi ro tốt là một khía cạnh quan trọng trong việc điều hành doanh nghiệp thành công.

Một số rủi ro có thể được quản lý trực tiếp, các loại rủi ro khác chủ yếu nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà quản lý. Và đôi khi điều tốt nhất mà họ làm được chính là cố gắng dự đoán những rủi ro có thể xảy ra, đánh giá tác động của nó đối với hoạt động kinh doanh của công ty và chuẩn bị kế hoạch đối phó với nó.

rui ro tai chinh la gi

Vậy rủi ro tài chính là gì?

Rủi ro tài chính là rủi ro liên quan đến tổn thất tài chính đối với doanh nghiệp.

Rủi ro tài chính thường phát sinh do mất ổn định và thua lỗ trên thị trường tài chính do biến động giá cổ phiếu, tiền tệ, lãi suất…

Phân loại các rủi ro tài chính

Có nhiều cách để phân loại rủi ro tài chính của công ty. Một trong những cách đó là việc chia rủi ro tài chính thành 4 loại bao gồm: Rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động.

  1. Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường phát sinh do sự chuyển động giá của công cụ tài chính. Rủi ro thị trường được phân loại gồm rủi ro định hướngrủi ro phi định hướng.

  • Rủi ro định hướng là do sự biến động của giá cổ phiếu, lãi suất…
  • Rủi ro phi định hướng
  1. Rủi ro tín dụng

Loại rủi ro này thường phát sinh khi một doanh nghiệp không thực hiện được nghĩa vụ tín dụng của mình với các bên đối tác.

Một doanh nghiệp cần phải tự xử lý các nghĩa vụ tín dụng của mình bằng cách đảm bảo rằng nó luôn có đủ dòng tiền mặt để thanh toán các hóa đơn phải trả cho đối tác của mình một cách kịp thời. Nếu không đối tác hay nhà cung cấp có thể ngừng mở rộng tín dụng cho công ty hoặc nguy hiểm hơn là chấm dứt kinh doanh với công ty hoàn toàn.

  1. Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản bao gồm thanh khoản tài sản và rủi ro thanh khoản tài trợ hoạt động.

Thanh khoản tài sản đề cập tới việc doanh nghiệp có dễ dàng chuyển đổi tài sản của mình thành tiền mặt hay không. Thanh khoản tài trợ hoạt động là một tham chiếu đến dòng tiền hàng ngày.

Sự suy thoái chung hoặc doanh thu theo mùa có thể gây ra rủi ro đáng kể nếu như công ty đột nhiên không đủ tiền mặt để trả các chi phí cơ bản cần thiết để tiếp tục hoạt động như một doanh nghiệp.

Đây là lý do tại sao việc quản lý dòng tiền là yếu tố quan trọng để thành công trong kinh doanh và tại sao các nhà phân tích tài chính và nhà đầu tư xem xét các chỉ số như dòng tiền tự do khi đánh giá các công ty là đầu tư cổ phần.

  1. Rủi ro hoạt động

Rủi ro hoạt động phát sinh từ hoạt động kinh doanh thông thường của công ty. Rủi ro hoạt động bao gồm các vụ kiện, rủi ro gian lận, các vấn đề nhân sự và rủi ro mô hình kinh doanh, đó là rủi ro mà các mô hình tiếp thị và tăng trưởng của công ty có thể chứng minh là không chính xác hoặc không đầy đủ.