Song hành cùng lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế với học phần tài chính công

0
91

Trong cuối tuần mưa gió, các học viên lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế trường Đại học Trưng Vương đã có những giờ học sôi động với học phần tài chính công dưới sự hướng dẫn của TS. Mai Đình Lâm. Buổi học có những nội dung nào? Khám phá ngay sau đây.

Học phần tài chính công của lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế
                      Học phần tài chính công của lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế

Mục tiêu học phần

Sau khi học xong học phần, Học viên có thể:

 • Nhận thức có hệ thống các vấn đề cơ bản về tài chính công trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu các môn học khác trong chương trình.
 • Có phương pháp luận cơ bản để nghiên cứu, đánh giá tài chính công (thu nhập công, chi tiêu công) – một bộ phận quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia.

Kiến thức tài chính công rất quan trọng với học viên làm việc trong cơ quan nhà nước

Nội dụng môn học Tài chính công

Nhằm giúp học viên có hiệu quả học tập cao mà giảng viên đang thiết kế học phần với 3 nội dung chính:

Chuyên đề 1: Tổng quan về tài chính công

 • Khái niệm, bản chất của tài chính công
 • Cơ cấu của tài chính công
 • Chức năng của tài chính công
 • Các nguyên tắc của tài chính công
 • Vai trò của tài chính công
 • Sự phát triển của tài chính công

Chuyên đề 2: Thuế, phí, lệ phí và thu nhập công

 • Cơ sở lý thuyết về thu nhập công
 • Cơ sở lý thuyết về thuế
 • Cơ sở lý thuyết về phí, lệ phí
 • Các phương thức thay thế thuế của Chính phủ

Chuyên đề 3: Chi tiêu công và đánh giá chi tiêu công

 • Hàng hóa công
 • Khái niệm và phân loại chi tiêu công
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu công
 • Mục tiêu và vai trò của chi tiêu công
 • Đánh giá chi tiêu công
Học viên học tập rất vui vẻ
                                           Học viên học tập rất vui vẻ

Học phần mang đến những kiến thức và kỹ năng quan trọng đối với một nhà quản lý. Bên cạnh đó, là sự khéo léo khi đưa ra những bài tập tình huống sát với thực tế tại các cơ quan nhà nước, tổ chức của TS. Mai Đình Lâm đã giúp học viên vẫn dụng tư duy và biết cách ứng dụng vào công việc tại nơi mình làm việc.