Tài chính doanh nghiệp là gì? Các mối quan hệ tài chính doanh nghiệp

0
19115

Tài chính doanh nghiệp là gì? Có những mối quan hệ tài chính doanh nghiệp nào? Cùng taichinhdoanhnghiep.edu.vn tìm hiểu trong bài viết sau nhé.

Khái niệm tài chính doanh nghiệp

Để nắm được tài chính doanh nghiệp là gì, trước tiên bạn cần hiểu được doanh nghiệp là gì.

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích tạo ra các khoản lợi nhuận.

tai chinh doanh nghiep
Tài chính doanh nghiệp là gì?

Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào như nhà xưởng, thiết bị, nguyên vật liệu… và sức lao động để tạo ra yếu tố đầu ra là hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa đó để thu lợi nhuận.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để có các yếu tố đầu vào đòi hòi doanh nghiệp phải có lượng vốn tiền tệ nhất định. Đối với mỗi loại hình pháp lý tổ chức, doanh nghiệp có phương thức thích hợp tạo lập số vốn tiền tệ ban đầu, từ số vốn tiền tệ đó, doanh nghiệp có thể mua sắm máy móc, trang thiết bị và nguyên vật liệu… phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Sau khi sản xuất, doanh nghiệp thực hiện bán hàng và thu được tiền hàng. Từ số tiền bán hàng, doanh nghiệp sử dụng để bù đắp các khoản chi phí vật chất đã tiêu hao, trả tiền công cho người lao động, các khoản chi phí khác, nộp thuế cho nhà nước và phần còn lại chính là lợi nhuận sau thuế.

Từ số lợi nhuận sau thuế này, doanh nghiệp tiếp tục phân phối cho các mục đích có tính chất tích lũy và tiêu dùng. Như vậy, quá trình của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Quá trình đó đã làm phát sinh sự vận động của các dòng tiền (cash flows) bao gồm dòng tiền vào, dòng tiền ra gắn liền với hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh thường xuyên, hàng ngày của doanh nghiệp.

Từ những quá trình trên, nhiều ý kiến cho rằng Tài chính doanh nghiệp là các dòng tiền phát sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ gắn với các hoạt động của doanh nghiệp.

Có ý kiến khác lại cho rằng: Tài chính doanh nghiệp là phương thức huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp nhằm đạt được những mục tiêu trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên điều này lại đồng nhất tài chính doanh nghiệp (mang yếu tố khách quan) với hoạt động tài chính (mang yếu tố chủ quan) không được nhất quán.

Vậy theo bạn, tài chính doanh nghiệp là gì? Cùng đi đến cuối bài để hiểu hơn nhé!

Các mối quan hệ trong tài chính doanh nghiệp

quan he tai chinh doanh nghiep
Các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp

Bên trong các quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị hợp nhất các quan hệ tài chính của doanh nghiệp và bao hàm các quan hệ tài chính chủ yếu sau:

a/ Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và Nhà nước

Quan hệ này được thể hiện trong việc doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước như nộp các khoản thuế, lệ phí vào ngân sách…

b/ Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế và các tổ chức xã hội khác

Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế khác rất đa dạng và phong phú được thể hiện trong việc thanh toán, thưởng phạt vật chất khi doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế khác cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhau (bao gồm cả các dịch vụ tài chính).

Ngoài quan hệ tài chính với các chủ thể kinh tế khác, doanh nghiệp có thể có quan hệ tài chính với các tổ chức xã hội khác, ví dụ như doanh nghiệp thực hiện tài trợ cho các tổ chức xã hội…

c/ Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với người lao động trong doanh nghiệp

Quan hệ này được thể hiện trong việc doanh nghiệp thanh toán tiền lương, thực hiện thưởng – phạt vật chất với người lao động trong quá trình tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

d/ Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ sở hữu của doanh nghiệp

Mối quan hệ này thể hiện trong việc các chủ sở hữu thực hiện việc đầu tư, góp vốn hay rút vốn ra khỏi doanh nghiệp và trong việc phân chia lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

e/ Quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp

quan he noi bo doanh nghiep
Quan hệ nội bộ trong doanh nghiệp

Đây là mối quan hệ thanh toán giữa các bộ phận nội bộ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, trong việc hình thành và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp, cũng như khi phân phối kết quả kinh doanh và thực hiện hạch toán nội bộ doanh nghiệp.

Thông qua những vấn đề cũng như các mối quan hệ nêu ra ở trên, chúng ta có thể định nghĩa được tài chính doanh nghiệp là gì.

– Theo bản chất, tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

– Theo hình thức, tài chính doanh nghiệp là các quỹ tiền tệ trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng và vận động gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp.

Việc nhận định đúng đắn khái niệm về tài chính doanh nghiệp và bản chất của tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn. Điều đó tạo cơ sở cho việc vận dụng các quan hệ tài chính tồn tại khách quan trong công tác quản lý tài chính để đưa ra quyết định tài chính đúng đắn nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.