Thích thú với môn học kế toán quản trị trường đại học Công Nghệ Đông Á

0
1302

Môn học kế toán quản trị do giảng viên, Tiến sĩ Hoàng Bích Ngọc đứng lớp. Là một trong những nội dung chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh. Mục tiêu của môn học, nhằm cung cấp những kiến thức kế toán quản trị nâng cao đến các học viên. Những thông tin cần thiết và bổ ích sẽ có trong tiết học này.

Xem thêm bài viết: Thông tin Tuyển sinh Thạc sĩ Kế toán năm 2019

Bài viết hôm nay, taichinhdoanhnghiep.edu.vn chia sẻ với các bạn những nội dung của môn học này. Mời các bạn cùng theo dõi!

mon-hoc-ke-toan-quan-tri
Thích thú với môn học kế toán quản trị cùng lớp học thạc sĩ quản trị kinh doanh

Thích thú với môn học kế toán quản trị nâng cao

Với nội dung gồm 4 chuyên đề. Giảng viên, Tiến sĩ Hoàng Bích Ngọc chia sẻ đến các học viên trong lớp những kiến thức về kế toán quản trị nâng cao. Và nội dung của môn học kế toán quản trị này được cung cấp gồm:

Tổng quan về kế toán quản trị, kế toán quản trị chi phí. Kế toán quản trị với việc đánh giá thành quả hoạt động. Cuối cùng là kế toán quản trị cho việc ra quyết định.

>>>Tham khảo bài viết: Tìm hiểu thuế và kế toán nâng cao qua lớp học Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Nội dung chi tiết môn học kế toán quản trị nâng cao

Với 4 chuyên đề cụ thể, các học viên của lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh. Đã tiếp thu và nắm bắt những thông tin, kiến thức nâng cao. Góp phần tích lũy những kiến thức hữu ích.

Chuyên đề 1: Tổng quan về kế toán quản trị

Mở đầu môn học kế toán quản trị nâng cao. Tiến sĩ Hoàng Bích Ngọc giới thiệu đến các học viên tổng quan về kế toán quản trị. Gồm có: Bản chất và đối tượng của kế toán quản trị, hệ thống kế toán quản trị trong doanh nghiệp và xu hướng phát triển của kế toán quản trị hiện nay.

Với những khái niệm về kế toán quản trị: Được giảng viên chia sẻ dưới góc độ khoa học. Và cách tiếp cận qua góc độ nghề nghiệp. Về bản chất và đối tượng của kế toán quản trị. Tiến sĩ Hoàng Bích Ngọc cung cấp hệ thống thông tin phục vụ cho các nhà quản trị thực hiện chức năng quản trị. Và một bộ phận của hệ thống kế toán doanh nghiệp. Trong đó, giảng viên phân tích về tài sản và sự vận động của tài sản.

mon-hoc-ke-toan-quan-tri
Nội dung môn học đem lại sự thích thú đến với từng học viên

Với chuyên đề tổng quan về kế toán quản trị, Tiến sĩ Hoàng Bích Ngọc, cung cấp cho các học viên phương pháp kế toán quản trị. Các tổ chức kế toán quản trị. Các hệ thống kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Những nguyên tắc và các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng hệ thống kế toán quản trị.

Chuyên đề 2: Kế toán quản trị chi phí

Giảng viên, Tiến sĩ Hoàng Bích Ngọc cung cấp đến các học viên về:

Các phương pháp kế toán quản trị truyền thống. Các phương pháp kế toán quản trị chi phí hiện đại. Các phương pháp theo đối tượng kế toán, phương pháp theo phạm vi chi phí tính giá thành. Và sự ảnh hưởng của các phương pháp xác định chi phí đến báo cáo các bộ phận.

Chuyên đề 3: Kế toán quản trị với việc đánh giá thành quả hoạt động

Với những chia sẻ đến các học viên về đánh giá thành quả hoạt động tại trung tâm trách nhiệm. Đánh giá thành quả hoạt động bằng thẻ điểm cân bằng. Những hệ thống kế toán trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.

mon-hoc-ke-toan-quan-tri
Môn học kế toán quản trị nâng cao giúp các học viên có thêm kiến thức hữu ích

Chuyên đề 4: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định

Với những kiến thức về kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn, kế toán quản trị cho việc ra quyết định giá bán. Kế toán quản trị cho việc ra quyết định dài hạn. Những phân tích C-V-P để ra quyết định kinh doanh. Và ứng dụng phân tích thông tin.

Với nội dung môn học kế toán quản trị nâng cao. Là những thông tin hữu ích đến với các học viên trong lớp học. Nhằm giúp các bạn quan tâm. Những người học có thêm những thông tin về môn học thú vị này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Hotline: 0942.974.500

Thông tin tuyển sinh thạc sĩ Kế Toán năm 2019

Quyết định đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp phép, chi tiết tại đây.

Đơn đăng ký Thạc sĩ trường Đại học Công Nghệ Đông Á tại đây

Sơ yếu lý lịch trường Đại học Công Nghệ Đông Á tại đây

Đăng ký