Tìm hiểu Tài chính doanh nghiệp nâng cao với TS. Thu Huyền

0
781

Ngày 07-8/09/2019 vừa qua, lớp MBA trường Đại học Công nghệ Đông Á đã trải nghiệm kiến thức học phần Tài chính doanh nghiệp nâng cao, với sự hướng dẫn của giảng viên Tiến sĩ Nguyễn Thu Huyền, tất cả các học viên đã có cuối tuần học tập bổ ích.

Tìm hiểu Tài chính doanh nghiệp nâng cao với TS. Thu Huyền
                 Tìm hiểu Tài chính doanh nghiệp nâng cao với TS. Thu Huyền

Mục tiêu môn học

Nhằm trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu và nâng cao về tài chính doanh nghiệp, từ đó giúp người học có thể vận dụng để tổ chức triển khai các tác nghiệp theo dõi, quản lý tài chính của các doanh nghiệp.

Học viên lớp MBA trường Đại học Công nghệ Đông Á
                      Học viên lớp MBA trường Đại học Công nghệ Đông Á

Nội dung học phần tài chính doanh nghiệp

 1. Nguyễn Thu Huyền dựa trên quy định của Bộ GD&ĐT và kinh nghiệm giảng dạy đã chia học phần tài chính doanh nghiệp thành 4 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

 • 1. Doanh nghiệp và mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp
 • 2. Tài chính doanh nghiệp
 • 3. Các quyết định trong quản lý tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 2: Thời giá của tiền, mô hình chiết khấu dòng tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro

 • 1. Giá trị thời gian của tiền và mô hình chiết khấu dòng tiền
 • 2. Tỷ suất sinh lời và rủi ro

Chuyên đề 3: Đánh giá dự án đầu tư của doanh nghiệp

 • 1. Tổng quan về dự án đầu tư của doanh nghiệp
 • 2. Xác định dòng tiền của dự án đầu tư
 • 3. Đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 4: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

 • 1. Khái niệm chi phí sử dụng vốn
 • 2. Chi phí sử dụng các loại vốn trong doanh nghiệp
 • 3. Chi phí sử dụng vốn bình quân và chi phí sử dụng vốn cận biên của doanh nghiệp

Định nghĩa tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là gì?
                                        Tài chính doanh nghiệp là gì?

– Theo bản chất, tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

– Theo hình thức, tài chính doanh nghiệp là các quỹ tiền tệ trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng và vận động gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp.

Việc nhận định đúng đắn khái niệm về tài chính doanh nghiệp và bản chất của tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn. Điều đó tạo cơ sở cho việc vận dụng các quan hệ tài chính tồn tại khách quan trong công tác quản lý tài chính để đưa ra quyết định tài chính đúng đắn nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

Nếu bạn quan tâm chương trình MBA vui lòng liên hệ đến:

Tư vấn miễn phí

Hotline: 0934.552.189