Vai trò của Quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp ở Việt Nam

0
794

Quản trị nhân sự đang là một trong những ngành “ hot” tại các trường đại học ở Việt Nam. Quản lý nhân sự góp phần vào giải quyết các mặt kinh tế xã hội của vấn đề lao động.

Quản trị nhân sự là gì ?

Quản trị nhân sự hay là quản lý nguồn nhân lực với khái niệm được hiểu như là các công việc liên quan tới quản lý lực lượng lao động của một tổ chức, công ty, xã hội, nguồn nhân lực.

Người làm công tác quản lý nhân sự sẽ chịu trách nhiệm thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, và tưởng thưởng người lao động, đồng thời giám sát lãnh đạo và văn hóa của tổ chức và đảm bảo phù hợp với luật lao động và việc làm.

quan tri nhan su
Quản trị nhân sự là gì?

Vai trò của ngành quản trị nhân sự ở Việt Nam

Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực: Vốn, cơ sở vật chất, tiến bộ khoa học kĩ thuật, người lao động, các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động lại với nhau. Vậy nên, có thể khẳng định rằng, quản lý nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Quản trị nhân sự giúp giải quyết các vấn đề chung của xã hội, mọi hoạt động kinh tế nói chung đều đi đến một mục đích sớm hay muộn là làm sao làm cho người lao động hưởng thành quả do họ làm ra.

Bên cạnh đó, quản lý nhân sự gắn liền với mọi tổ chức, bất kỳ một cơ quan tổ chức nào cũng cần phải có bộ phận nhân sự. Quản trị nhân sự là một thành tố quan trọng của chức năng quản trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ chức. Cung cách quản lý nhân sự tạo ra bầu không khí văn hóa cho một doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp.

quan tri nhan su la gi
Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp có vai trò quan trọng như thế nào?

Cơ hội việc làm sau khi học ngành Quản trị nhân sự

Khi học ngành quản trị nhân sự ra, công việc của bạn có thể bao gồm:

– Hành chính nhân sự ( lễ tân,…)

– Chuyên viên quản lý đào tạo: Giảng viên nội bộ hoặc nhân viên quản lý đào tạo.

– Chuyên viên tuyển dụng

– Chuyên viên chính sách – đãi ngộ

– Chuyên viên lương – chính sách

Chuyên viên bảo hiểm

– Hoạch định nhân sự, lên kế hoạch đào tạo nhân sự

– Chuyên viên truyền thông hay xử lí quan hệ nội bộ

– Chuyên chạy các dự án nhân sư, các dự án nguồn cán bộ

– Tư vấn nhân sự

– Quản lý đào tạo cho các công ty chuyên viên về đào tạo

– Tư vấn các khóa học nhân sự

– Chuyên viên quản lý nội dung các trang tin tuyển dụng,…

vai tro cua quan tri nhan su
Bạn sẽ có nhiều lựa chọn trong công việc trong ngành quản trị nhân sự

Trên đây là vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp cũng như các cơ hội việc làm cho người học ngành quản trị nhân sự sau khi ra trường.

Với tất cả hiểu biết về ngành quản trị nhân sự, chắc chắn bạn sẽ có một lựa chọn tốt nhất cho tương lai của mình. Sẽ là một lợi thế nếu như bạn có đủ kinh nghiệm, kiến thức,… về ngành quản trị nhân sự.